Stowarzyszenie Instytut Południowy
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko Biała
NR KRS: 0000045697, NIP: 547 19 04 643, REGON 072335990
Nr rachunku bankowego: Bank PKO S.A. nr 20 10201390 0000 6302 0135 4067
Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 41/12, 43-300 Bielsko Biała
Telefony:
++ 33 816 9898 (prezes zarzadu),
++ 662 157 690 (wiceprezes zarzadu),
++ 601 547 534 (sekretarz zarządu)
++ 33 816 9898 (fax)

Preambuła

Stowarzyszenie nawiązuje do najlepszych tradycji współpracy narodów Europy Środkowej a zwłaszcza współdziałania demokratycznej opozycji w latach walki z komunistyczną dyktaturą, które służyło wolności narodów oraz otwierało perspektywę dla integracji europejskiej i budowaniu więzi między społeczeństwami regionu.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie współpracy w ramach Europy Środkowej poprzez promowanie wiedzy na temat poszczególnych państw i społeczeństw oraz rozwijanie transgranicznych projektów naukowych, badawczych, kulturalnych i społecznych tak z najbliższymi sąsiadami tj. Republiką Czeską i Słowacją jak i państwami dalej położonymi, zwłaszcza tymi, które należą do Inicjatywy Środkowo Europejskiej.